2019-12-07 15:13:16 , အဂၤလိပ္စာကိုအေျခခံမွစျပီး စနစ္…

အဂၤလိပ္စာကိုအေျခခံမွစျပီး စနစ္တက်ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ #English 4 Skills / English Speaking သင္တန္း အတြက္ #သင္တန္းေျကး ၂၂,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ တက္ပါ။
အေစာဆံုးအပ္သူမ်ားအတြက္ (Free Class + 10% Discount ရယူပါ)

ျပီးေတာ႔ ပိုမုိတိုးတက္ခ်င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ အသက္သာဆံုး နွင္႔ အေကာင္းဆုံး သင္တန္းေျကး ျဖင္႔တက္ပါ။ International Certificate မ်ားအျပင္ Diploma in English ထိ တက္ေရာက္လိုက္ပါ။

Contact us : 09797531818, 09764158055

English 4 Skills
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 4 PM – 6 PM
? 1.5 months( 22,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
English Speaking
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 6 PM – 8 PM
? 1.5 months( 22,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Business English
? 21 Dec 2019 (Sat) Time – 2 PM – 4 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

– လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္အတြက္ မိမိ English Skills ကို ျမွင့္တင္လိုသူေတြ

– နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာသင္ယူသြားဖို့ English စာကိုအေျခခံမွစျပီးေလ့လာလိုသူေတြ

– သိေတာ့သိတယ္ ေျပာမထြက္ဘူးျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ၊English စာနဲ ့ေ၀းကြာေနတဲ့သူေတြ

– အဂၤလိပ္စာကို အေျခခံမွစျပီး က်ြမ္းက်င္ Level အထိတက္ေျမာက္လိုသူေတြ

– English စာနဲ႔ရင္းႏွီးေသာ္လည္းSpeaking ပိုင္းမေျပာရဲတဲ့သူေတြ

– လုပ္ငန္းခြင္မွာ Career Development အတြက္ English စာကအတားဆီး တစ္ခုျဖစ္ေနသူေတြ

အတြက္အထိေရာက္ဆံုးသင္ျကားေပးမဲ့ Professional Certificate In English 4 Skills & English Speaking သင္တန္း

Dec လအတြက္ Certificate တန္းခြဲမ်ား
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Business Management
?️ 15 Dec 2019 (Sun) Time – 10 AM – 12 PM
?1.5 months(29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Sales & Marketing Management
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 12 PM – 2 PM
?1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Human Resources Management
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 2 PM – 4 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
English 4 Skills
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 4 PM – 6 PM
? 1.5 months( 22,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
English Speaking
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 6 PM – 8 PM
? 1.5 months( 22,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
HR Admin & Office Management
? 7 Dec 2019 (Sat) Time – 4 PM – 6 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Operation & Project Management
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 8 AM – 10 AM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Financial Accounting
? 21 Dec 2019 (Sat) Time – 4 PM – 6 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Business English
? 21 Dec 2019 (Sat) Time – 2 PM – 4 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

ေအာက္ပါ Link တြက္လဲနာမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္
https://forms.gle/hFKJoruSieEuvTDQ6

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Dec လအတြက္ Diploma တန္းခြဲမ်ား
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

?Diploma In Business Management (NCFE,UK)
? 23 Dec 2019, Time – 6 PM – 8 PM
? 400,000 Ks
(အေစာဆုံးအပ္ႏွံသူ ၁၅ ဦးအတြက္ သင္တန္းေၾကး
99,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
?Diploma In HR Management (NCFE,UK)
? 24 Dec 2019, Time – 6 PM – 8 PM
? 400,000 Ks
(အေစာဆုံးအပ္ႏွံသူ ၁၅ ဦးအတြက္ သင္တန္းေၾကး
99,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
?Diploma In Sales & Marketing Management (NCFE,UK)
? 25 Dec 2019, Time – 6 PM – 8 PM
? 400,000 Ks
(အေစာဆုံးအပ္ႏွံသူ ၁၅ ဦးအတြက္ သင္တန္းေၾကး
99,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

ေအာက္ပါ Link တြက္လဲနာမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္
https://forms.gle/qHHF59gn9mVdKwuR7

သင္တန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကို
– 09 764158055 – 09 978902345 ကိုဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

သင္တန္းေနရာ –
(Ocean Center) အနီးအမွတ္ – ၆ ၊ ဒုတိယထပ္၊
တာေမြ အဝိုင္းထိပ္မွတ္တိုင္၊ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။ေ႐ႊျပည့္စုံ စားေသာက္ဆိုင္(အေပၚထပ္)၊( ေ႐ႊေညာင္ပင္ – ေဆးခန္း ႏွင့္ေ႐ႊေညာင္ပင္ – ဒံေပါက္ဆိုင္ ၾကား )

#Tamwe_Campus
#See_You_At_The_Class!!

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *