2019-12-02 15:35:17 , ေက်းဇူးဆိုတာ သိတတ္​ဖို႔ နားလည္…

ေက်းဇူးဆိုတာ သိတတ္​ဖို႔ နားလည္​ဖို႔ ​ေမ့ပစ္​ဖို႔မဟုတ္​ဘူး

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *