2019-09-15 12:37:59 , ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ကမာၻ႔ေရြေရာ…

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ကမာၻ႔ေရြေရာင္းဝယ္ျခင္းအေျခခံပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ အထူးသင္ၾကားေပးသြားမည့္ (Forex & Gold Trading)အေျခခံသင္တန္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္

ဒီသင္တန္းကိုအဓိကတတ္ေရာက္သင့္သူေတြကေတာ့ ကမာၻ႔ေငြေၾကးနဲ႔ေရႊေစ်းကြက္(Forex market)ထဲမွာ စတင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ခ်င္သူေတြ၊ လက္ရွိအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနသူေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခုစတင္တည္ေထာင္လိုသူေတြအထူး တတ္ေရာက္သင့္ပါတယ္

ယခု စက္တင္ဘာလအတြင္း #CMX_Advisor_Team နဲ႔လက္တြဲၿပီး အေရာင္းအဝယ္လုပ္မည့္ customer မ်ားအား 16သိန္း(1000USD)တန္ဖိုးရွိတဲ့ အထူးပရိုမိုးရွင္းေပးအပ္သြားဖို႔လည္းရွိပါတယ္

သင္တန္းတတ္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး

#ဒီသင္တန္းကိုတတ္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္

?️ကမာၻ႔ေငြေၾကးနဲ႔ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားမ်ား ေရြးခ်ယ္တတ္ျခင္း

?️ေစ်းခန္႔မွန္းရာမွာ အဓိကလိုအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္တတ္ျခင္း

?️Candlestick ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတတ္အက်မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း

?️ေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚလည္ပတ္ေနပံုမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိၿပီး ေစ်းကြက္တြင္းအျမတ္ယူပံုနည္းစနစ္မ်ားကိုပါေသေသခ်ာခ်ာ သိနားလည္သြားမယ့္ သင္တန္းတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္

#သင္တန္းပို႔ခ်မည့္သူ( Trainer)

ကိုၿဖိဳးေက်ာ္ခန္႔ ?‍??‍??‍?
(Business Manager at CMX Myanmar)
Trading အေတြ႕အၾကံဳ- 5ႏွစ္ႏွင့္အထက္

#သင္တန္းသားကန္႔သတ္ခ်က္

သင္တန္းသားဦးေရ 15ေယာက္သာကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးအပ္ႏွံမွ စိတ္ခ်ရပါမယ္

#သင္တန္းၾကာခ်ိန္ (5ရက္)

5days ( 3hours per day)
26.9.2019 မွ 30.6.2019 အထိ

#သင္တန္းေၾကးႏွင့္သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

Basic Course – 100,000 က်ပ္

1ဦးခ်င္းအထူးသီးသန္႔သင္တန္း – 150,000 က်ပ္
( special 1 by 1 course)

ရန္ကုန္ Training တတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ကေတာ့..

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – 26.9.2019 မွ 30.9.2019 အထိ

သင္တန္းခ်ိန္ – ေန႔လည္ 1:00 မွ 4:30 အထိ

လိပ္စာ – အမွတ္ 138/142/သိမ္ျဖဴလမ္းမႀကီး/White Cloud Condo/ Unit 4C/ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္/ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

မႏၲေလး Training တတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ကေတာ့…

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – 21.9.2019 မွ 23.9.2019 အထိ

သင္တန္းခ်ိန္ – ေန႔လည္ 1:00 မွ 4:30 အထိ

သင္တန္းအပ္ႏွံလိုပါက ☎️09422448666 သို႔ ဆက္သြယ္အပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္ သင္တန္းနဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး အေသးစိတ္ဆက္သြယ္စံုစမ္းလိုပါကလည္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္..

ရံုးသို႔လာေရာက္ေဆြးေႏြးလိုပါလည္း အမွတ္ 138/142 သိမ္ျဖဴလမ္းမႀကီး/
White Cloud Condo/Unit 4C/ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္/ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္ (ph ႀကိဳတင္ဆက္ေပးပါရန္)

#CMX_Advisor_Team_Myanmar??????
☎️09422448666/09407312231

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *