2019-07-02 12:02:44 , လစာထုတ္ၿပီးရင္ ဘာသင္တန္းေတြတက္ဖို႔စဥ္းစားထားလဲ?

Plz admin ?? ေဘာ္ေဘာ္တို႔ေရ အတန္းသစ္ေတာ့မွာတဲ့ေနာ္ Discountေလးအမွီသြားအပ္လိုက္ၾကေနာ္ ??

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *