2019-12-07 12:51:10 , #အလုပ္အကိုင္၊ရာထူး၊၀င္ေငြ ပိုမ…

#အလုပ္အကိုင္၊ရာထူး၊၀င္ေငြ ပိုမိုတိုးတက္လိုသူမ်ားအတြက္
#ပညာဒါန#Certificate In Human Resources Management
(သင္တန္းေၾကး 29,000ks + Free Class + Free Seminar)

HR ပညာရပ္ကို စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနရသူမ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းလိုသူမ်ား၊

HR ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဖာင္ပုံစံ၊ မူဝါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္လိုသူမ်ား အလုပ္ခြင္မွာ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႉပိုင္းကို ေလ့လာလိုသူမ်ား၊ဝန္ထမ္းခန႔္အပ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ကြၽမ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ Human Resources Management သင္တန္းကိုတက္ပါ……

Human Resources Management
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 2 PM – 4 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Dec လအတြက္ Certificate တန္းခြဲမ်ား
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Business Management
?️ 15 Dec 2019 (Sun) Time – 10 AM – 12 PM
?1.5 months(29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Sales & Marketing Management
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 12 PM – 2 PM
?1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Human Resources Management
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 2 PM – 4 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
English 4 Skills
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 4 PM – 6 PM
? 1.5 months( 22,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
English Speaking
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 6 PM – 8 PM
? 1.5 months( 22,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
HR Admin & Office Management
? 7 Dec 2019 (Sat) Time – 4 PM – 6 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Operation & Project Management
? 15 Dec 2019 (Sun) Time – 8 AM – 10 AM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Financial Accounting
? 21 Dec 2019 (Sat) Time – 4 PM – 6 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Business English
? 21 Dec 2019 (Sat) Time – 2 PM – 4 PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

ေအာက္ပါ Link တြက္လဲနာမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္
https://forms.gle/hFKJoruSieEuvTDQ6

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
Dec လအတြက္ Diploma တန္းခြဲမ်ား
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

?Diploma In Business Management (NCFE,UK)
? 23 Dec 2019, Time – 6 PM – 8 PM
? 400,000 Ks
(အေစာဆုံးအပ္ႏွံသူ ၁၅ ဦးအတြက္ သင္တန္းေၾကး
99,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
?Diploma In HR Management (NCFE,UK)
? 24 Dec 2019, Time – 6 PM – 8 PM
? 400,000 Ks
(အေစာဆုံးအပ္ႏွံသူ ၁၅ ဦးအတြက္ သင္တန္းေၾကး
99,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
?Diploma In Sales & Marketing Management (NCFE,UK)
? 25 Dec 2019, Time – 6 PM – 8 PM
? 400,000 Ks
(အေစာဆုံးအပ္ႏွံသူ ၁၅ ဦးအတြက္ သင္တန္းေၾကး
99,000 Ks)
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

ေအာက္ပါ Link တြက္လဲနာမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္
https://forms.gle/qHHF59gn9mVdKwuR7

သင္တန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကို
– 09 764158055 – 09 978902345 ကိုဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

သင္တန္းေနရာ –
(Ocean Center) အနီးအမွတ္ – ၆ ၊ ဒုတိယထပ္၊
တာေမြ အဝိုင္းထိပ္မွတ္တိုင္၊ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။ေ႐ႊျပည့္စုံ စားေသာက္ဆိုင္(အေပၚထပ္)၊( ေ႐ႊေညာင္ပင္ – ေဆးခန္း ႏွင့္ေ႐ႊေညာင္ပင္ – ဒံေပါက္ဆိုင္ ၾကား )

#Tamwe_Campus
#See_You_At_The_Class!!

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *