2020-12-19 15:58:14 , B.com

Admin တင်ခွင့်ပြုပါရန်
** Company မှတိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် အမှန်တကယ်အလုပ်လိုချင်သူများသာဆက်သွယ်ပေးပါရန်***

NAING Group Construction Co.,Ltd.တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် အောက်ပါရာထူးများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။

***************အမြန်ခန့်ထားမည်။***************

၁) Maintenance Manager – ၁ ဦး (ကျား)
– ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
– လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(5)နှစ်ရှိရမညိ။
– Admin ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။
– Management အထူးကောင်းရမည်။

၂) Interior Designer – ၂ ဦး (ကျား/မ)
– B-Arch
– Experience (2) Years
Auto Cad,Sketch up or 3D Max soft ware အားပိုင်နိုင်ရမည်
– Creative Idea ရှိရမည်
-မိမိဖန်တီးထားသော Design အား Detail လိုက်နိုင်ရမည်
-သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်… More

B.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *