2020-12-11 20:02:13 , Storekeeper (Male 1 ဦး) …

Storekeeper (Male 1 ဦး)

ဆောက်လုပ်ရေး​ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်

– ဘွဲ့ရ(သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။

-Computer ( Basic ) အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

-Store ပိုင်းတွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက်(1) နှစ်ရှိရမည်။

-စာရင်းဇယားပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

– လူမှု ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

-လုပ်ငန်းတွင် ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

– အဆောင်စီစဥ်ပေးမည်။

လစာ – ညှိနှိုင်း

တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် အင်တာဗျူးဖြေရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများ 09 695990389သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ Cv များ info@tophonour.com သို့ပေးပို့နိုင်သည်။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *