2020-12-11 18:19:40 , မုံရွာမြို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရ…

မုံရွာမြို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
ဂိုထောင်မှုး(ကျား) 3ဦး
အသက် (30)ဝန်းကျင်

ပညာအရည်အချင်း
ဘွဲရ(အတွေ့အကြုံရှိသူ )
လစာညှိနှိုင်း
Bon (1)နှစ်ထိုးနိုင်သူ

09984440212
Phဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါရှင်Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *