2020-12-11 16:40:45 , မုံရွာမြို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရ…

မုံရွာမြို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
အလှပြင်ဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်
ခေါင်းလျှော်/စက်ဆွဲကျွမ်းကျင်(မ) 4ဦး
အသက်(20)အထက်
လစာညှိနှိုင်း+%ခံစားခွင့်ရှိသည်
အလုပ်ချိန် မနက်8:00ညနေ8:00
09984440212
Phဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါရှင်Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *